Termeni și condiții

Termeni şi condiţii

Prezentul magazin online – shop.falaportugues.ro – este deținut și administrat de către Fala Português SRL, în calitate de Vânzător, cu sediul social în București, Aleea Arheologilor, nr. 2A, et. 6, ap. 26 și punct de lucru în Bd. Iuliu Maniu, nr.6L, etaj 1, sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu sub nr. J40/1976/13.02.2018, având CIF 38846806, cont bancar RO18INGB0000999907698507, deschis la ING Bank, telefon (+40) 740 61 38 8, e-mail contact@falaportugues.ro.

Navigarea în magazinul online shop.falaportugues.ro, urmată de plasarea unei comenzi echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Cumpărător.

shop.falaportugues.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui magazin online, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător și Cumpărător, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul efectuării comenzii.

1. Definiții

Vânzător: Fala Português SRL, în calitate de Vânzător, cu sediul social în București, Aleea Arheologilor, nr. 2A, et. 6, ap. 26, punct de lucru în Bd. Iuliu Maniu, nr. 6L, etaj 1, sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu sub nr. J40/1976/13.02.2018, având Cod Unic de Înregistrare 38846806, e-mail: contact@falaportugues.ro.

Cumpărător:  persoana fizică / persoana juridică ce efectuează o Comandă;

Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Servicii și să facă plata acestora;

Contract: o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Servicii.

Servicii: servicii de prezentare și comercializare electronică a produselor aparținând Fala Português SRL în vederea acordării posibilității Cumpărătorului să cumpere servicii folosind mijloace exclusiv electronice.

Conținut: toate informațiile prezentate pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate de către Cumpărător, precum și orice imagine, grafică, dinamică sau statică, descriere, caractere, poziționare a acestora, interfață etc.; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului de către Fala Português SRL, generat automat sau particularizat, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație adusă la cunoștința Cumpărătorului de către un angajat Fala Português SRL prin orice mijloc de comunicare; informații referitoare la serviciile și/sau tarifele practicate de Fala Português SRL; date referitoare la Cumpărător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Termeni și condiții: clauzele prezentate în prezenta secțiune, denumite și „Acord”, „Clauze”, „Prezentul”.

Contract la distanță – conform O.U.G. 34/2014 art. 2 pct. 7.: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

2. Aspecte generale

2.1 Site-ul shop.falaportugues.ro este un Site aflat în proprietatea exclusivă a societății Fala Português SRL, cu sediul social în București, Aleea Arheologilor, nr. 2A, et. 6, ap. 26, înregistrată la Registrul Comerțului cu sub nr. J40/1976/13.02.2018, având Cod Unic de Înregistrare 38846806, denumită în continuare Vânzătorul.

2.2 Termenii și condițiile prezentate în cele ce urmează se aplică tuturor Cumpărătorilor de pe site-ului shop.falaportugues.ro, denumit în continuare „Site-ul”. Cumpărătorul este persoana care accesează Site-ul, indiferent de motive și care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul acestuia.

2.3 Accesarea, vizualizarea sau utilizarea Site-ului sau a unor părți ale acestuia implică acceptarea de către Cumpărător a termenilor și condițiilor stipulate în prezentul Acord. Acordul de utilizare și comandă produce efecte juridice între Cumpărător și Fala Português SRL. Acceptarea se consideră fără rezerve. Se vor respecta termenii și condițiile prezentului Acord pentru accesarea sau utilizarea Site-ului, precum și pentru actualizarea, modificarea, completarea sau schimbarea ulterioară adusa acestui Site. 

2.4 Fala Português SRL își rezervă dreptul de a actualiza prezenții termeni și condiții fără o notificare prealabilă a persoanelor care utilizează Site-ul, modificarile intrând în vigoare de la momentul publicării lor pe Site. Este obligația Cumpărătorilor de a verifica periodic clauzele cuprinse în prezenții termeni și condiții. Prezentul Acord nu poate fi modificat decat în scris de către agenții noștri autorizati.

2.5 Fala Português SRL își rezervă dreptul de a opera modificări de conținut, formă, așezare, prețuri, produse, fără a fi necesară anunțarea în prealabil a Cumpărătorilor despre acestea.

2.6. shop.falaportugues.ro este un magazin online destinat prezentării și comercializării serviciilor Fala Português SRL, precum și facilitarii comercializării acestora electronic.

2.7. Prezentele clauze reglementează modalitățile de utilizare a site-ului și a serviciilor, stabilind totodată și reglementările aplicabile serviciilor oferite de Furnizor persoanelor fizice și juridice.

2.8. Toate persoanele care accesează prezentul site declară pe propria răspundere că au minim 18 ani și că au capacitate deplină de folosință și de exercițiu, putând contracta în mod valabil în condițiile jos menționate. Prezenții termeni și conditii constituie un contract între părțile implicate, având putere de lege între acestea. Orice persoană care nu înțelege sau nu este de acord cu acestea este invitată să părăsească de îndată acest site.

2.9. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru prezentul, acesta are dreptul de a renunța la accesul la Serviciile oferite prin intermediul site-ului, la primirea de newsletter/ alerte din partea Fala Português SRL, fără nicio garanție ulterioară din partea Fala Português SRL. La primirea unei notificări în acest sens din partea Cumpărătorului, în scris, Fala Português SRL va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.10. Cumpărătorul poate reveni oricând asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta prezentele clauze, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment.

2.11. Cumpărătorul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la prezentele clauze pe perioada derulării unei comenzi (de la momentul plasării comenzii până la primirea confirmării primirii comenzii  și achitarea serviciilor) sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor comenzilor neonorate față de Fala Português SRL.

2.12. Încălcarea prezenților termeni și condiții conduce la încetarea imediată a tuturor relațiilor dintre părțile contractante și la ștergerea contului persoanei care se face responsabilă de încălcare, îndreptățind Fala Português SRL să procedeze la toate mijloacele legale avute la dispoziție pentru recuperarea prejudiciului astfel creat.

2.13. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate activitățile întreprinse pe Site. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, imaginii Fala Português SRL sau a produselor comercializate de acesta sau oricărui terț cu care Fala Português SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.14. Fala Português SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderi, deprecieri sau pentru cheltuieli directe sau indirecte, datorate oricărei greșeli sau întârzieri în implementarea obligațiilor datorate oricărui eveniment sau circumstanțe aflate în afara controlului Fala Português SRL, incluzand, dar nelimitându-se la cazuri de forță majoră sau caz fortuit și întreruperi de curent electric, defecțiuni ale echipamentelor sau alte situații asemănătoare.

3. Comanda

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe shop.falaportugues.ro, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile disponibile. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există locuri disponibile pentru acesta. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

4. Obligațiile Vânzătorului

Prin prezentul contract, Vânzătorul se angajează:

să asigure buna desfășurare a serviciului achiziționat de Cumpărător, în conformitate, dar nu exclusiv cu textul de descriere al serviciului/serviciilor ales/e de Cumpărător;

să asigure condiții logistice optime de desfășurare a cursului, în funcție de modalitatea de furnizare a cursului (fizic sau online) prezentată pe shop.falaportugues.ro;

să le ofere cursanților suportul de curs, în format electronic, pe e-mail, la adresa indicată de Cumpărător;

să asigure acuratețea informațiilor oferite Cumpărătorului în timpul cursului;

să informeze Cumpărătorul cu privire la obligațiile de plată ale acestuia din urmă;

să respecte decizia Cumpărătorului în cazul în care acesta din urmă ia decizia retragerii de la curs;

să nu aducă prejudicii de imagine Cumpărătorului.

5. Obligațiile Cumpărătorului

Prin prezentul contract, Cumpărătorul se angajează:

să plătească Vânzătorului prețul în conformitate cu prevederile prezentului contract;

să respecte termenul de plată;

să confirme prin email, în max. 48 ore, primirea documentelor în original corectitudinea întocmirii acestora;

să folosească materialele primite la curs în scopul studiului individual și să nu le înstrăineze, împrumute sau dezvăluie terților fără acceptul prealabil scris al Vânzătorului;

să nu folosească aparatura din sala în care se desfășoară cursul fără acordul expres al Vânzătorului;

în cazul în care va lua decizia retragerii de la curs, respectiv a renunțării la servicii, să notifice Vânzătorul în scris cu privire la acest aspect și să prezinte motivele care au dus la această decizie;

să nu aducă prejudicii de imagine Vânzătorului, prin afișarea de conținut necorespunzător în mediul online sau offline, sau orice alte mijloace considerate a fi ofensatoare;

prin semnarea prezentului contract, să își dea acordul în privința utilizării adresei de e-mail personale, respectiv instituționale, de către Vânzător în vederea transmiterii materialelor de curs în format electronic și realizării corespondenței privitoare la cursul de limbă portugheză și la activitățile cu caracter cultural-educativ în/despre limba portugheză și culturile conexe, precum și completarea unui formular de satisfacție cu privire la cursul urmat.

6. Preţurile şi informaţiile despre produse

Toate preţurile prezentate în cadrul magazinului online sunt finale. Preţurile afișate pe factura proformă, respectiv fiscală emisă cumpărătorului vor fi identice cu cele specificate în mesajul de acceptare a comenzii de către Vânzător.

7. Plată

7.1. Modalitatea de plată acceptată pe shop.falaportugues.ro este prin intermediul ordinului de plată și a transferului bancar.

7.2. Prețurile pentru serviciile de organizare și predare pentru oricare din cursurile de limbă portugheză sunt afișate pe site-ul shop.falaportugues.ro.

7.3. Cumpărătorul va achita contravaloarea serviciilor furnizate de PRESTATOR prin modalitatea pentru care optează, fie prin ordin de plată, respectiv transfer bancar,  în contul indicat de PRESTATOR, în baza eliberării facturii proforme;

7.4. Plata prin ordin de plată sau transfer bancar se va efectua de către Cumpărător în termen de 3 de zile lucrătoare de la data emiterii facturii proforme de către Vânzător, în vederea confirmării locului. În caz contrar, locul nu va fi rezervat și Cumpărătorul va trebui să reia procesul de cumpărare.

7.5. Vânzătorul va emite factura fiscală după înregistrarea plății efectuate de către Cumpărător în termenii prezentului contract.

7.6. În cazul retragerii de la curs după data de începere a acestuia, suma deja plătită nu este rambursabilă.

7.7. Numărul minim de înscriși pentru organizarea oricăruia dintre cursurile listate pe shop.falaportugues.ro este de 6 participanți. În cazul în care numărul minim de înscrieri nu este întrunit, Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze respectivul curs. Plățile deja înregistrate vor fi returnate Cumpărătorilor în termen de 14 zile de la anunțarea anulării cursului.

8. Facturarea

Fiecare comandă confirmată specifică serviciile, preţurile și modalitatea de plată pentru serviciile alese de către Cumpărător. Vânzătorul va emite Cumpărătorului în primă fază o factură proformă și după finalizarea comenzii și înregistrarea plății efectuate de către Cumpărător, o factură fiscală corespunzătoare pentru serviciile livrate. În acest sens, obligația Cumpărătorului este să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

9. Dreptul la renunțare

Conform legislației în vigoare, respectiv OUG nr.42/2014, Cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din prezentul contract la distanţă, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele deja achitate.

În vederea retragerii înainte de începerea cursurilor pentru care Cumpărătorul a optat, va trebui să trimită un e-mail la contact@falaportugues.ro, în care să comunice Vânzătorului intenția de retragere, numele complet, cursul pentru care a optat inițial și numărul comenzii.

Suma achitată va fi returnată în conformitate cu specificațiile legii, respectiv în termen de 14 zile de la data primirii formularului de retragere.

10. Proprietate intelectuală

Conținutul magazinului online shop.falaportugues.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model etc., privite total sau parțial, este integral proprietatea Fala Português SRL și a furnizorilor săi și este apărată de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Fala Português SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. 

11. Protecţia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de Cumpărător Vânzătorului vor fi procesate în conformitate cu politica de confidențialitate a Vânzătorului, care poate fi consultată aici. Datele vor fi folosite în următoarele scopuri: stabilirea contactului cu cumpărătorii în vederea livrării serviciilor comandate, informarea cumpărătorilor cu privire la evoluția și starea comenzilor, gestiunea economico-financiară, marketing (numai în măsura în care Cumpărătorul și-a dat consimțământul expres în acest sens), publicitate, statistică.

Completarea de către Cumpărători a formularelor de pe site echivalează cu acceptarea neconditionață ca aceste date să fie incluse în baza de date a shop.falaportugues.ro și cu utilizarea și prelucrarea lor de către shop.falaportugues.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de contabilitate, servicii de plată / bancare.

Cumpărătorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”), respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de restricționare, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de încălcare a drepturilor sale. Pentru mai multe detalii în acest sens vă rugăm să citiți și Politica de confidențialitate a Fala Português SRL.

12. LEGĂTURI

Site-ul poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poarta în întregime proprietarii acestora. FALA PORTUGUES SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nici o pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

13. PROMOȚII ȘI CONCURSURI

Promoțiile și concursurile care se desfășoară pe Site respectă regulamentele create de FALA PORTUGUES SRL. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința utilizatorilor prin intermediul site-ului sau prin mesaje de poștă electronica. Pentru a beneficia de promoții, participanții trebuie să respecte întocmai regulile afișate în regulamentul oficial. Promoțiile prezentate în aceste medii sunt valabile în perioada de timp menționată, iar în cazul în care nu se menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor/locurilor disponibile. FALA PORTUGUES SRL își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoție în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

14. FRAUDA

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA ORICĂRUI SERVER SAU RESURSĂ CARE GAZDUIEȘTE SITE-UL SAU ESTE FOLOSITĂ PENTRU FUNCȚIONAREA SA VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A ACESTORA ȘI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINȚĂ ATRAGEREA RĂSPUNDERII CIVILE, PENALE, CONTRAVENȚIONALE A AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

15. Clauze finale

15.1.Orice modificare se face doar prin act adițional între părți.

15.2.Prezentul contract reprezintă voința părților.

15.3.Prezentul contract nu poate fi cesionat unei terțe părți.

15.4.Orice diferende rezultate din executarea prezentului contract vor fi soluţionate amiabil; în cazul în care nu s-a ajuns la soluţionare pe cale amiabilă, litigiile vor fi deferite instanţelor judecătoreşti competente.

12.5. Contractul este guvernat de legea română.  

12.6. Prezentul contract se încheie între Vânzător și Cumpărător pe o perioadă nelimitată, până în momentul denunțării sau rezilierii sale de către una dintre părți. Fiecare comandă plasată de Cumpărător prin intermediul Site-ului reprezintă o formă de executare a prezentului contract.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, VĂ SOLICITĂM SĂ NU FOLOSIȚI SITE-UL ȘI SĂ ÎNCHIDEȚI DE ÎNDATĂ PAGINILE DE WEB WWW.FALAPORTUGUES.RO ȘI, RESPECTIV, SHOP.FALAPORTUGUES.RO.